Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy
"RZEMIEŚLNIK"

07-306 Brok
ul. Brzostowa 28
tel./fax (29) 74 57 039
Tel. kom. 608 888 405

Email: rzemieslnik.brok@wp.pl